Kurs Processing – 1. Hello World

Processing3 logo

Skoro wszystkie kursy z jakimi się spotkałem zaczynają się od napisania programu „Hello World” tak więc i ja zacznę od takiego programu.

Skoro wszystkie kursy z jakimi się spotkałem zaczynają się od napisania programu „Hello World” tak więc i ja zacznę od takiego programu.

Do wyświetlenia napisu wykorzystamy funkcję:

print("")

Po uruchomieniu środowiska wystarczy wpisać polecenie:

print("Hello Word");

A następnie wybrać Sketch -> Run lub kombinacją klawiszy Ctrl+R aby uruchomić nasz pierwszy program. I gotowe :).

Processing Hello Word

W oknie komunikatów wyświetlił się efekt działania naszego programu.

Polecenie print powoduje wyświetlenie w oknie komunikatów wartości „przekazanej w nawiasach”. Oprócz polecenia print występuje jeszcze polecenie println. Różnica pomiędzy tymi poleceniami jest taka, iż polecenie println powoduje to, że po jego wykonaniu kursor w oknie komunikatów przechodzi do nowego wiersza, a po wykonaniu polecenia print kursor pozostaje w tym samym wierszu.

Po dodaniu dwóch kolejnych linijek kodu nasz program wygląda następująco:

print("Hello Word: ");
println(2+2);
print("komunikat");

W efekcie działania powyższego kodu otrzymujemy następujące komunikaty:

Hello Word 2

Jak widzimy polecenie println może oprócz tekstu przyjmować również inne rodzaje parametrów. W powyższym przykładzie polecenie println wykonało działanie matematyczne 2 + 2 i wyświetliło jego wynik.

Niebawem kolejne odsłony kursu programowania w Processing’u.